MTP STUDIO

• Địa chỉ: 15/61 Phùng Chí Kiên-Q.Cầu Giấy-HN

• Số điện thoại: 0912178596

• Email: mtp.photographer@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://mtp-studio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/chupanhcuoihoiso1Hanoi/